Energie in samenwerking; samenwerking in energie

Partners

Partners

Samen werken aan samenwerken! Nederland kan samen veel meer betekenen dan iedere partij voor zich. Zeker voor de energievraagstukken en uitdagingen die we hebben, maar vooral ook voor de kansen die wij als Nederland hebben de komende jaren. Dit is voor Stichting Dutch Power alle reden om nog meer bruggen te slaan.

tki logo TKI Urban Energy ontwikkelt energie-innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving en de infrastructuur. Hiermee versterkt zij de economische concurrentiekracht van betrokken bedrijven en kennisinstellingen.

Ruim 250 innovatieprojecten zijn de laatste vier jaar samen met Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen opgezet. Van de 45 afgeronde projecten hebben een aantal innovaties hun weg naar de markt gevonden of zijn daarnaar op weg. De TKI verbindt en ondersteunt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling en toepassing van deze innovaties.
 

logo-Fedet-Retine-klein Fedet wil ervoor zorgen dat het belang van elektrotechniek en de rol daarvan in een duurzame samenleving, bij overheden, opdrachtgevers en bouwpartijen onderkend wordt.

Het Fedet-collectief heeft en levert met bijna 200 producenten, agentschappen en groothandelaren ‘de elektrotechnische producten en oplossingen’ waarmee de beoogde doelen gerealiseerd kunnen worden. Met reeds beschikbare producten en technieken biedt Fedet installateurs oplossingen waarmee consumenten en industrie op een gebruikersvriendelijke wijze een bijdrage kunnen leveren aan het reduceren van energiegebruik, zonder afname van comfort en gebruikersgemak.

De Fedet zal jongeren stimuleren om te kiezen voor een opleiding elektrotechniek en zal opleidingsinstituten ondersteunen bij het doceren van alle nieuwe technologieën die ingezet worden om deze energietransitie mogelijk te maken.
 

energy storage NL logo Energy Storage NL wil bedrijven, kennisinstellingen, overheden en financiers op een betekenisvolle manier met elkaar verbinden zodat er voor energieopslag duurzame business cases ontstaan die een bijdrage leveren aan een succesvolle transitie naar schone, betrouwbare en betaalbare energie. 

 

 netbeheernederland Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van alle energienetbeheerders, staat voor een toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem dat de transitie naar een duurzame energievoorziening mogelijk maakt. Netbeheer Nederland bepaalt haar positie door middel van de dialoog met al haar stakeholders in nauwe samenspraak met haar leden.

De komende 10 jaar zal er veel veranderen. Alles wijst op een forse toename van decentraal opgewekte duurzame energie. Burgers en bedrijven nemen een stevige en actieve rol in de energievoorziening. Netbeheerders, vanuit hun rol om het energienet (van aansluiting tot interconnector) te allen tijde beschikbaar te houden, moeten hierop inspelen. Netbeheer Nederland vindt het daarbij van groot belang structureel en op een agendabepalende wijze het gesprek op te blijven zoeken in Nederland en in Europa met de politiek, overheid en maatschappelijke stakeholders om de effecten van deze transitie te duiden en gezamenlijk de noodzakelijke stappen vooruit te formuleren en uit te voeren. 

 

kien logo Duurzame energie is een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s in de komende decennia.Van energieopwekking, opslag, distributie tot en met verbruik: het kan en moet veel effectiever, duurzamer, schoner, slimmer en kostenefficiënter. Onze taak is het om aan gebruikers, consumenten, bedrijven en instellingen, te bewijzen dat innovatie in energie werkt en leidt tot kostenbesparing, meer comfort en meer efficiëntie. Inmiddels zijn er al voorbeelden van succesvolle projecten waarbij het bedrijfsleven kennis en kunde bundelt, om in samenwerking met gemeenten, maatschappelijke vraagstukken duurzaam op te lossen.Het is ook onze taak om met alle betrokkenen – en dat is breder dan dit samenwerkingsverband – ervoor te zorgen dat er structuren en protocollen komen die de drempels en koudwatervrees wegnemen.

 

mcflogo Missing Chapter Foundation creërt nieuwe inzichten op dilemma’s in de energiesector door de huidige besluitvormers in contact te brengen met de verfrissende ideeën van toekomstige besluitvormers op het gebied van strategische dilemma’s. Samen bevorderen we duurzame besluitvorming door de dialoog tussen besluitvormers, kinderen, jongeren en jonge professionals te initiëren.

De onbevangen vragen, de verfrissende meningen en de verrassende ideeën van de jonge doelgroep werkt inspirerend voor huidige besluitvormers om ingewikkelde dilemma’s op te lossen.

 

innoenergylogo For us, true sustainability also means an industry that’s commercially viable, endlessly innovative, and highly competitive.

We make this possible by helping the adoption of pioneering new technologies, without risk or complexity.

From mobility to construction – from renewable energy sources to smarter storage – our commercially-attractive technologies are the product of a trusted ecosystem for sustainable energy.

We’ve invested in more than 400 assets, 120 of which provide ROI with a forecasted revenue of €10-13 million. We also bring together 460+ key players from across the energy value chain, from 18 different countries, who have indirect access to 150 million energy consumers.

The result is the proven, landmark innovation you need to reduce energy costs, increase system performance, decrease greenhouse gas (GHG) emissions, create jobs, and increase competitiveness.