Dutch Power is actief en wij houden u hier graag van op de hoogte.

After Summer BBQ – De ontdekking van de toekomst

After Summer BBQ – De ontdekking van de toekomst

Hoe kun je strategisch inspelen op de nieuwe tijd? Prof. dr. Wim de Ridder, Hoogleraar Toekomstonderzoek Universiteit Twente, directeur van Futures Studiesmanagement consultancy en auteur van ‘De wereld breekt open’, gaat tijdens de Participantenbijeenkomst op 22 september met ons in gesprek over ‘Toekomstverkenning, scenario’s en trends’.

Wim de Ridder geeft niet alleen inzicht in toekomstige ontwikkelingen, maar ook hoe deze gebruikt kunnen worden voor het ontwikkelen van een visie en een strategie voor je organisatie en hoe je winst kunt maken door beter gebruik te maken van de krachten in de samenleving. Om te overleven moeten organisaties zien waar kansen voor de toekomst liggen, maar ook lef hebben om te kiezen voor vernieuwingen.
Maar dat doen we niet alleen. Dutch Power, uitgegroeid tot een trots en stabiel netwerk met een brede vertegenwoordiging in de sector, verkent ook graag samen met jou de toekomst. Samen met meer dan 50 bedrijven participeren koesteren we de belangrijke waarden; kennis gunnen, geven en delen, vertrouwen, verbinding, verdieping en stellen we tijdens deze bijeenkomst de onderwerpen voor 2015 vast.

Het leveren van een bijdrage in welke vorm dan ook is een voorwaarde om het succes van de afgelopen jaren voort te zetten, om uiteindelijk “hét Platform” in de elektriciteitssector te worden voor specialisten en managers uit de energiebranche, young researchers, young professionals, studenten en aankomend talent. Want dat is het streven. Het is dan ook een gemiste kans, zo niet ondenkbaar, dat jouw bedrijf niet bij de partcipantenbijeenkomst op 22 september is om invulling te geven aan de door Wim de Ridder geschetste scenario’s en trends.
Want alleen samen maken we het verschil!

Bekijk de presentatie

De ontdekking van de toekomst
Toekomstverkenning, scenario’s en trends

22 september 2014
Prof. dr. Wim de Ridder