AC/DC: Een kwestie van smaak? op 30 januari in Delft

Cigré – DC Congres

Cigré – DC Congres

AC/DC een kwestie van SMAAK?

Gelijkspanning voor hoogspanningstransmissie is alom bekend en groeit gestaag voor toepassingen bij bulktransmissie over grote afstanden en onderzeese verbindingen tussen landen. Toepassing van gelijkspanning voor distributie op laag- en middenspanningsniveau zien we echter nauwelijks. Maar komt daar verandering in? Huidige ontwikkelingen geven ons aanleiding om de destijds gemaakte keuze voor wisselspanning te heroverwegen. Staan we aan de vooravond van de intrede van gelijkspanning? Genoeg aanleiding om eens kritisch naar ons distributienet te kijken. Voldoet het nog aan onze huidige wensen, is het nog het meest efficiënt? Moeten we Tesla blijven volgen of krijgt Edison, voorstander van gelijkstroomdistributie, in deze moderne tijden alsnog gelijk?

Van AC naar DC?
Tijdens het congres “AC/DC een kwestie van smaak?” op 30 januari gaan we in gesprek. Kennis wordt gedeeld, standpunten onderbouwd en samenwerking gezocht. Mis het niet. We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk waarin we moeten kijken naar zowel energieverbruik als naar opwekking, beheer en distributie van duurzame energie. Kan ons huidige (verouderde) elektriciteitsnet dit nog aan of wordt het hoog tijd om over te stappen op een nieuwe elektriciteitsinfrastructuur en moeten we nadenken over een gefaseerde overgang naar gelijkspanning?

Programma
We gaan met u in gesprek over:
– Creëert huidige kennis nieuwe kansen voor gelijkstroom?
– Neemt de rendabiliteit met gelijkspanning toe?
– Met gelijkspanning meer energiebesparing?
– Regelt gelijkspanning betere afstemming vraag en aanbod?
– Zorgen de resultaten van proeftuinen voor een nieuwe trend?

Voor wie interessant
Dit congres is interessant voor netbeheerders, stakeholders, gebiedsontwikkelaars, werkenden en studerenden aan technische hogescholen en universiteiten, (lokale) overheden en beïnvloedaars, duurzame ontwikkelingsbedrijven en energieleveranciers.
Het programma biedt DC-toepassingen op drie spanningsniveaus. HV/DC, MVDC en LV/DC.

Waar en wanneer?
Op donderdag 30 januari 2014 van 9.30 tot 19.00 uur (inclusief dinerbuffet) bij de TU Delft.

Kosten
€ 285,- excl. 21% btw.

Aanmelden
Meldt u vandaag nog aan via het aanmeldformulier.

Dit congres wordt in samenwerking georganiseerd door: Siemens, Philips, TU Delft, AgentschapNL, Direct Current, Joulz, Tennet en Cigre.