Dutch Power is actief en wij houden u hier graag van op de hoogte.

WEBINAR: Congestie en Balanceren gaan Hand in Hand.

WEBINAR: Congestie en Balanceren gaan Hand in Hand.

Dit is hét moment om kennis te delen en vervolgstappen te bespreken voor een efficiënt samenspel tussen vraag en aanbod van elektriciteit.

De noodzakelijke balans van het elektriciteitsnet
Balanshandhaving van het elektriciteitsnet is een noodzaak en mag niet worden verstoord. Aanbod en vraag moeten op elk moment met elkaar in balans zijn. Hierbij dragen marktpartijen (Balance Responsible Parties) verantwoordelijkheid voor de balans in hun portfolio, en de TSO TenneT voor de balans in Nederland als geheel .

Energieflexibiliteit oplossing voor congestie
De energietransitie en de economische groei vragen steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet. De netbeheerders werken hard aan het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk om aan die groeiende vraag te kunnen voldoen. Maar dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd.  Congestie ontstaat als de netcapaciteit ergens onvoldoende dreigt te worden voor een veilige operatie.

Het voorkomen van congestie en het balanceren moeten hand in hand gaan. Het benutten van flexibiliteit kan bijdragen aan de balans op het elektriciteitsnet en het voorkomen van (verwachte) congestie in het elektriciteitsnet. Tijdens dit Webinar belichten we dit thema vanuit verschillende invalshoeken om te komen tot een efficiënt samenspel.

Programma

15.00 – 15.10
Opening Webinar en introductie van het thema
Bas Kruimer | DNV GL

15.10 – 15.50
Setting the Scene
Frank Wiersma | TenneT
Anne van der Molen | Stedin

  • Overzicht van de behoefte aan flexibiliteit, in samenhang met variabiliteit van opwek uit zon en wind.
  • Verantwoordelijkheden en rollen in het elektriciteitssysteem en de elektriciteitsmarkt.
  • Ontwikkeling van een set aan maatregelen, waaronder congestie management.

15.50 – 16.20
Smart Energy innovaties voor het energiesysteem van de toekomst
Maarten de Vries | TKI – Urban Energy

Aan bod komen de ‘smart energy’ innovaties die in Nederland ontwikkeld worden en de rol die de gebouwde omgeving daarin gaat spelen. Aandachtspunten zijn de verscheidenheid aan flexibele assets, routes om deze aan te sturen, toegang tot energiemarkten en de noodzaak tot het ‘stapelen’ van businesscases. Ook staat hij stil bij de rol die IT-oplossingen en standaarden/protocollen spelen om een verscheidenheid aan flexibele assets daadwerkelijk flexibel aan te sturen. Kort schets hij oplossingen van twee innovatieve koplopers (Sympower en Vandebron).

Inschrijven