EVENT:

The Digital Disruption

The Digital Disruption

De digitale revolutie verandert onze wereld op de meest ingrijpende manieren en het tempo van veranderingen versnelt exponentieel. Gesteld kan dan ook worden dat we ons bevinden in THE DIGITAL DISRUPTION. 

De digitale transformatie is noodzakelijk voor de realisatie van de energietransitie. We zitten niet stil en we zijn volop bezig om grip te krijgen op het futureproof maken van onze energie infrastructuur.

Datum: 

Datum: dinsdag 18 mei

Tijd: 15.00 – 16.45 uur. 

Programma: 

Anders dan van ons gewend besteden we dit keer ruimte aandacht, en wel 1 uur en 45 minuten, aan dit actuele en boeiende thema. 
  
Er zijn veel vraagstukken en verschillende verschijningsvormen in de digitale energietransitie die ons bezighouden. En ieder met een eigen impact. Onder leiding van moderator Wilbert Prinssen van Technolution, zoomen we samen met Klaas Hommes van TenneT en Ton Brugmans van Stedin in op de gevolgen van de digitalisering voor zowel de transmissiebeheerder als de netbeheerders.

Olaf den Herder van Fudura, Joris van de Wetering van Alliander en spreker van Technolution benadrukken de digitalisering vanuit de praktijk en brengen enkele interessante casussen in. 

En hoe andere markten omgaan met het digitaliseringsvraagstuk vertellen Sander Middelkoop en Ray Lock van Westermo Virtual Access en zij delen met ons hun kennis en ervaringen.
 

15:00 – 15:02
Welkom door dagvoorzitter
Wilbert Prinssen | Technolution
 
15:02 – 15:18
Blok 1: The digital discruption

Rand voorwaardelijk kader t.a.v. digitalisering 
Digitalisering kunnen we alleen een stap verder brengen als we de randvoorwaarden hiervoor invullen, data delen is naast het digitaliseren van de assets een van de randvoorwaarden. De DSO’s en TSO’s in Nederland werken momenteel met alle betrokken marktpartijen aan een afsprakenstelsel om hiermee een van de voorwaarden voor digitalisering nader in te vullen. Hierbij de stand van zaken en de mogelijkheden die dit gaat bieden. 

Spreker: Klaas Hommes | TenneT

15:14 – 15:34
Transitie naar System Operator
Door de energietransitie wordt het energiesysteem steeds complexer. Decentrale opwek en elektrificatie nemen sterk toe en er komen nieuwe marktpartijen. Als system operator zorgen we ervoor dat we energiestromen op een slimme en digitale manier en in voortdurende afstemming met klanten en marktpartijen voorspellen, plannen en sturen. Zo brengen we ook in de toekomst veilig, betrouwbaar en betaalbaar energie naar onze klanten. (Hierbinnen kun je heel veel richtingen op: bv. hoe ziet dit eruit, waar loop je tegen aan e.d.)

Spreker: Ton Brugmans | Stedin 

15:34 – 15:46
Blok 2: Voorbeeldprojecten digitalisering

Het digitale meetbedrijf 
Door de digitalisering ontstaan er enorme hoeveelheden data. Dat geldt zeker voor Fudura als toonaangevend meetbedrijf. Veel en verschillende meetdata moeten snel en kostenefficiënt verwerkt worden. Fudura heeft besloten om te transformeren in een ‘data driven organisatie’, waarbij het IT-landschap stapsgewijs is geëvolueerd naar een ‘state-of-the-art’ IT-architectuur. Hoe doe je dat in een organisatie, zonder dat de core business wordt onderbroken of gevaar loopt?

Spreker: Olaf den Herder | Fudura

15:46 – 16:00
Real-time smart meter data in Operations
Het (laagspanning)elektriciteitsnet wordt steeds zwaarder belast dit heeft tot gevolg dat er in toenemende mate spanningsklachten worden geconstateerd. Alliander heeft een applicatie ontwikkeld die na het binnenkrijgen van een melding direct een slimme meter uitvraag doet op de desbetreffende kabel. Deze data wordt in de applicatie bewerkt en geanalyseerd. Dit helpt Netspecialisten om in een korte tijd een passende oplossing te vinden voor de spanningsklacht. Hiermee worden fysieke netmetingen bespaard en kan er eerder worden geanticipeerd op mogelijke spanningsproblematiek.

Spreker: Joris van de Wetering | Alliander

16:00 – 16:14
Resultaten project Flexcore
Het project Flexcore onderzoekt een geheel andere manier van kijken naar de benodigde infrastructuur voor de digitalisering van lokale elektriciteitsnetten. In plaats van de verticale integratie wordt een systeem onderzocht en ontwikkeld waarin breed toepasbare sensoriek wordt gecombineerd met lokale “edge computing” via slimme algoritmiek. Op die manier wordt functionaliteit ontkoppeld van de fysieke systemen en wordt het mogelijk om zeer uiteenlopende toepassingen te combineren in één systeem. In deze presentatie worden de eerste resultaten met je gedeeld.   

Spreker volgt | Technolution / Hyteps

16:14 – 16:28
Blok 3: Nieuwe inzichten vanuit andere markten

Titel en spreker volgt

16:28 – 16:42
Hoe om te gaan met het gemakkelijk, pragmatische en kosten efficiënt digitaliseren van grote hoeveelheden onderstations
De uitrol van grote digitalisering projecten vergt veel tijd en kennis op het gebied van secundaire stations automatisering. Het antwoord hierop is een oplossing waarbij engineers op locatie zo min mogelijk, of het liefst geen, configuratie hoeven te doen. Tijdens de presentatie gaan we in op de uitdagingen van het grootschalige uitrollen van Gateways binnen de energie sector, en hoe hun “Zero-Touch Deployment technology” heeft bijgedragen aan het versnellen van deze projecten.

Spreker: Ray Lock | Westermo Virtual Access

16:42 – 16:45
Afsluiting

Zorg dat je er bij bent, want “The Digital Disruption” vraagt om antwoorden!

Inschrijven:

Klik hieronder om u voor dit evenement aan te melden 

U kunt zich hier direct aanmelden »