Met Dutch Power sterker uit de crisis

Dutch Power Themadag

Dutch Power Themadag

Op dinsdag 17 september a.s. wordt de Dutch Power Themadag gehouden, met als thema “Multidisciplinaire samenwerking”.

Door de maatschappelijke ontwikkelingen en het gegeven dat b.v. decentrale opwekking steeds meer een initiatief is vanuit diverse marktpartijen verschuift de rol van de netbeheerder naar die van facilitator en procesbegeleider. De partijen waarmee de netbeheerder te maken heeft zijn de rijksoverheid, provinciale en gemeentelijke instanties, maar ook bedrijven, investeerders en ‘last-but-not-least’ lokale privé initiatieven.

Voor de Dutch Power Themadag 2013 hebben wij dan ook wederom een aantal interessante keynote speakers vanuit Rijkswaterstaat, de onderwijswereld en het bedrijfsleven. Verder zal de dag worden verlevendigd aan de hand van interactieve spelvormen en wordt een toelichting gegeven op het belang van een adequate communicatie.

Kijk voor meer informatie en op onze website en meld je aan want er zijn een gelimiteerd aantal plaatsen.