WEBINAR

WEBINAR: Systeemintegratie (Deel 2)

WEBINAR: Systeemintegratie (Deel 2)

Datum: 

Dinsdag 26 januari 2021 van 15.00 – 16.20 uur

Programma: 

Systeem integratie is een belangrijke schakel voor de transitie naar een duurzaam energievoorzieningsysteem. Samen kijken we wat de impact is op de infrastructuur van verschillende lange termijn energiescenario’s en welke competenties verwacht worden om te komen tot de realisatie van het nieuwe en toekomstige geïntegreerde energiesysteem.

We borduren voort op het 1e webinar over systeemintegratie op 12 oktober waar kennis is opgedaan met systeemintegratie met ervaringen van interessante Duitse pilots. In dit deel 2 ligt de focus op Nederland.

Bijdrage:

De cruciale rol van de netbeheerders
Om de grote opgave in de energietransitie te realiseren speelt het energiesysteem een centrale rol. De urgentie is hoog en daarbij is samenwerking van groot belang. Netbeheer Nederland geeft aan hoe zij zich in deze cruciale fase kunnen inzetten voor de energie-infrastructuur.

Noodzaak tot systeemintegratie onder verschillende scenario’s. Uitdagingen, nut en noodzaak.
Arjan van Voorden | Expert Asset Management Stedin

Voor de verduurzaming van ons energiesysteem zijn verschillende klimaat neutrale scenario’s ontwikkeld die momenteel doorgerekend worden. Dit gebeurt nationaal in de II3050 studie en provinciaal in systeemstudies.
Om de impact op het elektriciteitssysteem te beperken kijken we naar de mogelijkheden van systeemintegratie, ook wel sector koppeling genoemd. Onderdeel van de studie is: waar vindt de conversie plaats en waar wordt aangestuurd?

Hoe gaan we om met het Human Capital?
Marsha Wagner | Topsector Energie, directeur programma Human Capital Agenda

Systeemintegratie zal niet plaats vinden zonder de mens. Welke skills en competenties zijn nodig om benodigde samenwerking en technische integraties tot stand te laten komen. Met andere woorden hoe ziet het profiel van de systeemdenker eruit?

Paneldiscussies
Onder leiding van moderator Marco Wolkenfelt (DNV GL) en sidekick Franc Klomp (Het ConsultancyHuis) gaan we in debat met experts. We reflecteren op de bijdrages, we discussiëren met elkaar en met de kijkers over stellingen en bespreken de uitkomsten van de pilots uit Duitsland. De panelleden zijn: Mart van Bracht, Arjan van Voorden, Netbeheer Nederland en Marsha Wagner.

Inschrijven: