Dutch Power is actief en wij houden u hier graag van op de hoogte.

Energie en Industrie (Live)

Energie en Industrie (Live)

Het evenement is vol. Mocht je een plekje op de wachtlijst willen? Mail dan je naam naar michelle@jbace.nl.

Hoe draagt de industrie bij aan de elektrificatie en wat zijn de nieuwe uitdagingen en kansen? Samen op weg naar klimaatneutraal in 2050 dat vereist grootschalige investeringen in nieuwe technologieën. De rol van de industrie is daarbij cruciaal.
De routekaart Elektrificatie laat zien hoe Nederland gebruik kan maken van zijn unieke positie om grootschalig te elektrificeren in de industrie. Voor 2050 zal dan 80 tot 130 TWh aan industriële energievraag zijn geëlektrificeerd, oftewel minimaal 60 procent van de totale behoefte.

Vereende krachten:
Nu al kunnen overheid, netbeheerders, industrie, de energiesector en andere betrokkenen essentiële stappen zetten om deze totale behoefte te realiseren en de weg richting 2050 voor te bereiden. En om de ambitie om samen een bloeiende, circulaire en mondiaal toonaangevende, concurrerende industrie, waar de emissie van broeikasgassen zo goed als nul is, waar te maken.

Op donderdag 10 maart bespreken we de kansen en uitdagingen samen met toonaangevende partijen als; HVC, Shell, Smart Grid Westland, Tata Steel Nederland, TenneT, TU Delft en VEMW.

Zij delen inzichten en kennis over:
Hoe pakt de industrie elektrificatie aan?
Welke technologische innovaties versnellen de energietransitie?
Wat is de wisselwerking tussen de industrie en de energienetten?
Hoe werkt het in de praktijk en welke lessen kunnen we leren?
Dat alle schakels in de keten van belang zijn bewijst Van Egmond Groep. Zij zijn gastheer en delen hun expertise over het efficiënt en duurzaam inrichten van de energieverdeling.

Datum: donderdag 10 maart
Tijd: inloop start om 13:45 uur en programma om 14:15 uur.
Locatie: Expeditieweg 4, 7007 CM Doetinchem.

Doe mee en draag bij aan de ambitie om Nederland voorop te laten lopen. 
Klik hier voor het programma.