Dutch Power Event

Gezonde Energietransitie

Gezonde Energietransitie

Datum: Donderdag 15 september 2016
Tijd: 12:30-20:00
Locatie: Mereveld, Utrecht

Op donderdag 15 september organiseren we een interactieve bijeenkomst over nieuwe businessmodellen en de toekomstige rol van de eigen organisatie. Want of u wilt of niet: uw organisatie staat midden in de energietransitie. Wat brengen de veranderingen met zich mee, welke scenario’s zijn denkbaar en wat vraagt dit van uw organisatie? Laat u voeden met inzichten, want er is niet een denkrichting that cures it all.

Gezonde energietransitie
“Gaan we dingen anders doen als we de energietransitie benaderen vanuit een niet-technologische invalshoek?”. Rene Idema van Royal HaskoningDHV, neemt ons mee in het denken en werken vanuit de maatschappelijke kant waar sociale veranderingen en transactionele innovaties centraal staan.

Met Enexis kijken we naar wat de sleutel is naar de energietransitie en belichten we de verschillende technische scenario’s. Stedin toont met trots haar “Wereldprimeur Lombok” over hoe nieuwe technologie de energietransitie kan versnellen.

John Post, programmadirecteur TKi Urban Energy informeert ons over het belang van (big) data voor de transitie en verbindt de techniek naar een gezond businessmodel.

Gezond Businessmodel
Hoe het “businessmodel innovatie” kan bijdragen om de kansen te benutten die de energietransitie biedt bespreken we met Patrick Kooij van Joulz.

Workshop Businessmodel innovatie
Voor het gezond houden van je organisatie verliest het traditionele businessmodel haar waarde en maakt het plaats voor nieuwe innovatieve businessmodellen. Maar wat is dat nu precies: innovatie van businessmodellen? En hoe zorg je voor het geheel en de samenhang van hoe je onderneming waarde creëert, aflevert en vasthoudt? Bieden de negen blokken uit het Business Model Canvas duidelijkheid?

Samen kijken we hoe je bedrijf denkt voldoende geld te gaan verdienen om in haar continuïteit te voorzien, maar ook hoe het waarde kan creëren op sociaal en ecologisch gebied. Aan bod komen onder andere omgevingsfactoren, strategie, klanten, waardepropositie, waardeketen en verdienmodellen. We gaan gezamenlijk aan de slag met de trends en ontwikkelingen om nieuwe kansen te identificeren voor nieuwe businessmodellen.

Gezonde trek
Na afloop, tijdens de nazomerse netwerkborrel en BBQ, maken we de juiste verbindingen en praten we samen verder over de kansen en co-creaties.

Kosten:
Voor Dutch Power Participanten en partners is deelname gratis.

U kunt zich hier direct aanmelden »