Over de nieuwste ontwikkelingen bij netgekoppelde vermogenselektonica

Grensverleggende Vermogensconversie

Grensverleggende Vermogensconversie

Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 25 personen deelnemen.

Door de spectaculaire opmars van zonnepanelen en windturbines zijn netgekoppelde vermogenselektronische omzetters onmisbare componenten geworden in de energie-industrie.
In het begin werden standaard omzetters gebruikt. Deze werden aangepast aan de situatie. Tegenwoordig worden vrijwel alle omvormers speciaal ontwikkeld voor netgekoppelde toepassingen. In toenemende mate wordt daarbij gebruik gemaakt van de bijzondere eigenschappen van actieve omvormers. Denk hierbij aan de beheersing van blindvermogen, harmonischen en kortsluitgedrag.

Academici en het bedrijfsleven delen op 27 maart 2014 hun visie en verkennen we samen met de grenzen van wat op dit moment mogelijk.

Sprekers

De TU Delft verzorgt een presentatie die begint aan de “onderkant “ van het spectrum. Zij gaan in op de voortdurende toename van de schakelfrequentie in omzetters van enkele honderden Watt. Centraal staat de vragen: Wat zijn de gangbare topologieën voor hoogfrequent omzetters?, wat zijn de technische grenzen bij de huidige stand van de techniek? en wat kunnen we de komende jaren verwachten aan verdere verbeteringen?

Imtech Traffic & Infra heeft onlangs twee DC/AC converters geleverd aan RET voor het terugvoeden van remenergie van de metro’s naar het middenspanningsnet. Ook deze toepassing vereist een specifiek toegesneden topologie en regelstrategie. Will de Jager van Imtech bespreekt de technische uitdagingen van dit project.

TU Eindhoven doet onderzoek naar de mogelijkheden om DC/AC omvormers zodanig te laten regelen, dat ze de stabiliteit van het (macro) elektriciteitsnet kunnen verbeteren. Een van de onderzoekers zal de technische principes en mogelijk te behalen voordelen bespreken.
High Voltage DC is de toepassing waar we de grootste power converters tegenkomen. De technologie is een enabler voor de lange onderzeese kabelverbindingen naar offshore windparken en natuurlijk naar Noorwegen (NorNed) en Engeland (BritNed). Kees Koreman van TenneT is de expert op dit gebied en legt ons het technische concept van de BritNed verbinding uit.

Rondleiding

 

Voorafgaand aan het programma wordt een rondleiding gegeven bij het informatiecentrum van BritNed en het converterstation op de Maasvlakte.
Bekijk het hele programma.

Locatie

 

450kV HVDC Converterstation Maasvlakte Coloradoweg 6
3199 LA Rotterdam
Maasvlakte

Speeddate

 

Iedere deelnemer heeft de mogelijkheid voor een speeddate met een of meer sprekers.

 

Aanmelden

 

Deze bijeenkomst is toegankelijk voor Dutch Power participanten en leden van de vereniging EMVT.

U kunt zich via deze webpagina aanmelden.