Dutch Power is actief en wij houden u hier graag van op de hoogte.

Matchmaking: elektriciteitsinfrastructuur in de gebouwde omgeving

Matchmaking: elektriciteitsinfrastructuur in de gebouwde omgeving


Matchmaking: elektriciteitsinfrastructuur in de gebouwde omgeving
Innovatieve oplossingen voor het energiesysteem van de toekomst

De maatschappelijke opgave van de energietransitie stelt in alle sectoren hoge eisen aan het innovatievermogen van de economie en samenleving. Innovatie is benoemd als essentieel aandachtspunt om de missie van het Klimaatakkoord te halen. Eén van de focusgebieden van Topsector Energie is het innovatieprogramma ‘elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving’ (MMIP 5).

Voor dit innovatieprogramma wordt in 2020 een nieuwe subsidieregeling gelanceerd gericht op het onderzoeken en ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Deze regeling staat bekend als de MOOI-regeling: Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. In tegenstelling tot eerdere jaren is er meer budget beschikbaar voor grotere samenwerkingsverbanden. TKI Urban Energy speelt een rol in het adviseren en begeleiden van indieners bij het vinden van goede partners en samenwerkingsverbanden en het adviseren bij de opzet van projecten.

Het bovengenoemde innovatieprogramma heeft veel aanknopingspunten met het netwerk van Dutch Power. Verschillende leden van Dutch Power zijn of waren reeds actief in vergelijkbare innovatieprojecten. Denk aan het project DALI van Enexis of de ontwikkeling van de Solid State Voltage Regulator door o.a. Royal Smit Transformers.

Dutch Power en TKI Urban Energy organiseren gezamenlijk een Matchmaking voor organisaties die geïnteresseerd zijn om in consortiumverband innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de elektrificatie van het energiesysteem van de gebouwde omgeving. De focus van deze bijeenkomst ligt op de elektrische infrastructuur.

Bekijk het hele programma.

Waar en wanneer
We begroeten je graag op woensdag 12 februari vanaf 13.30 uur.
Klik hier voor meer info.

 

Bekijk de presentaties

Matchmaking: elektriciteitsinfrastructuur in de gebouwde omgeving –  12 februari 2020

U kunt zich hier direct aanmelden »