Nauwkeurigheid in de vermogenstechniek – op zoek naar de grens

Matchmaking event Vermogenstechniek – donderdag 21 april

Matchmaking event Vermogenstechniek – donderdag 21 april

Nauwkeurigheid in de vermogenstechniek – op zoek naar de grens

In de elektrotechniek wordt volop gemeten. In de meeste industriële systemen speelt nauwkeurigheid niet de belangrijkste rol, maar in een aantal niches zijn meettechnieken ontwikkeld die een hoge nauwkeurigheid mogelijk maken. Niet altijd is die nauwkeurigheid verenigbaar met de “ruis” die eigen is aan een omgeving waar hoge vermogens worden geregeld of getransporteerd. Hoe kun je de grens benaderen, of die zelfs verleggen?

Ook deze keer staat ons een interessante ontmoeting te wachten tussen wetenschap en toepassing. We zijn namelijk te gast bij VSL, het nationale metrologie-instituut en zij beheren en ontwikkelen in opdracht van de Nederlandse overheid dé nationale meetstandaarden. Door de kennis en ervaring op het gebied van meten en kalibreren mag VSL zich tot één van de topinstituten van de wereld rekenen. Met state-of-the-art faciliteiten bieden zij gekwalificeerde, hoog opgeleide professionals voor binnen- en buitenlandse klanten voor nauwkeurige en onbetwiste meetresultaten. Daarmee levert VSL een belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatie van producten en processen in bedrijfsleven en samenleving. Zij opereren daarbij op het snijvlak van wetenschap en commerciële markten, oftewel onderzoek en wereldwijde toepassing van specialistische kennis. Een van de speerpunten is de elektrische vermogens- en energiemarkt. Vanuit de toepassing ontmoeten we ook PBF Group en PM Special Measuring Systems, die beide op een heel verschillend terrein geconfronteerd worden met de uitdagingen van precisie en hoge nauwkeurigheid.

12.30 – Inloop – Lunch

13.30 – Opening Voorzitter EMVT vereniging & Directie VSL

14.00 – Primaire stromen meten in parts per million (ppm)
U krijgt een uitleg van het zero-flux meetprincipe waarbij AC en DC stromen heel nauwkeurig gemeten kunnen worden, ook worden de toepassingsgebieden behandeld. PM Special Measuring Systems – Ramon Lachminarainsingh

14.30 – Pauze

15.00 – Measurement challenges is high voltage and high current switch mode power supplies
Measurements of voltages and currents in low current, low voltage power supplies is relatively straight forward. However, accurate voltage and current measurements in high voltage or high current supplies brings sometimes unexpected challenges when a high accuracy and/or high dynamic performance is required. PBF Group – René M. Dingshoff

15.30 – Grote stromen: de grenzen van onzekerheid – Nieuwe ontwikkelingen in de energiewereld vragen om het nauwkeurig meten van grote stromen. Denk daarbij aan het grote aantal overdrachtspunten van energie van de ene naar de andere partij, maar ook aan het bepalen van de verliesfactor van vermogenstransformatoren. Afgelopen jaren heeft VSL referentieopstellingen ontwikkeld waarmee stroomtransducers bij zowel DC als 50 Hz en hoger gekalibreerd kunnen worden. Onzekerheden die daarbij gehaald kunnen worden zijn 1 ppm voor DC stromen tot 1 kA, en 5 ppm voor stromen tot 8 kA bij 50 Hz. In de presentatie wordt uitgelegd hoe deze extreme onzekerheden kunnen worden gerealiseerd en wat het belang daarvan is. VSL – Helko van den Brom

16.00 – Tijdens de rondleiding zal aandacht worden geschonken aan diverse meetfaciliteiten op dit gebied. Vanuit de wetenschap wordt ons onder andere een kijkje in de keuken gegund bij het Van Swinden Lab.

17.00 – We sluiten de bijeenkomst af met een drankje en bieden de mogelijkheid voor speed dates met de sprekers.

Locatie:

VSL, het nationaal meetinstituut in Delft.
Thijsseweg 11
2629 JA  Delft

Aanmelden:
www.emvt.nl

Vragen:
Tel: (033) 465 75 07
E-mail:   emvt@fhi.nl