Dutch Power is actief en wij houden u hier graag van op de hoogte.

Event Mobiliteitstransitie

Event Mobiliteitstransitie

Grote uitdagingen voor vervoerders, gemeenten en netbeheerders!
Elektrische mobiliteit speelt een belangrijke rol in de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het kabinet streeft ernaar dat in 2030 alle nieuwe personenauto’s zero emissie zijn en de invoering van milieuzones zullen bijdragen aan een snelle verduurzaming van het (stads)logistiek. Deze ontwikkeling stelt vervoerders, gemeenten en netbeheerders voor grote uitdagingen maar bied ook kansen. Welke keuzes gaan de vervoerders maken gedurende deze transitie? Hoe gaan gemeenten en netbeheerders deze transitie faciliteren? Naast deze uitdagingen bied elektrische mobiliteit ook kansen in het energiesysteem van de toekomst! In dit event geeft Dutch Power inzicht in de stappen die gezet moeten worden om de mobiliteitstransitie in de gebouwde omgeving mogelijk te maken.

Datum: dinsdag 6 september
Tijd: inloop start om 14:15 uur en programma om 14:45 uur.
Locatie: hoofdkantoor VDL Eindhoven. Gastheer VDL biedt de mogelijkheid voor een rondleiding.

Tijdens het programma gaan we in gesprek met:

Keynote VDL
OEM moeten vroegtijdig anticiperen op toekomstige veranderingen en op basis daarvan hun producten aanpassen. VDL neemt ons mee in de visie rond de ontwikkeling van elektrische mobiliteit en wat dit betekent voor de producten (met name bussen en heavy duty en de daarbij behorende laadinfrastructuur).

Rogier Pennings | Stevin
Een energiehub is een oplossing om de druk op infrastructuur te verminderen en bestaat uit een combinatie van gedeelde infra, afgestemd gebruik, opslag en/of opwek. Hiermee kan een Energiehub een effectieve oplossing zijn voor gebieden waar de energietransitie voor grote uitdagingen zorgt. Rogier geeft aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden inzicht in de ontwikkeling, de technische uitdagingen en bijbehorende oplossingen met daarbij belangen van de verschillende partijen.

Robin Berg | We Drive Solar
In Utrecht wordt door o.a. We drive Solar, de gemeente Utrecht en netbeheerder Stedin gebouwd aan een flexibel energiesysteem, waarin de elektrische auto wordt ingezet om pieken en dalen op te vangen. Alle elektrische auto’s tezamen vormen een grote buffer welke naast slim laden ingezet kan worden om het energiesysteem stabiel te houden. Robin zal ons meenemen in de ontwikkeling van dit systeem en wat dit in de toekomst betekent voor de inrichting van duurzame wijken.

Bertien Oude Groote Beverborg | Gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam wil de stad bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. Het instellen van milieuzones is hierbij een belangrijk beleidsinstrument, maar heeft ook implicaties voor stedelijke mobiliteit en gerelateerde energie-infrastructuur. Gemeente Amsterdam deelt hun visie op het stimuleren van benodigde laadinfrastructuur, en de rol van de gemeente en andere stakeholders in het volbrengen van die transitie.

Erik Schepens | Alliander en spreker vervoerder
Milieuzones hebben een grote impact op de bedrijfsvoering van vervoerders en dwingen deze tot het maken van verregaande keuzes. Met twee presentaties krijgen we meer inzicht op welke impact dit heeft op de bedrijfsvoering van een vervoerder en licht Erik Schepens toe wat dit betekent voor de energie infrastructuur.

Doe mee en meld je aan! Klik hier voor het gehele programma.

Ben jij er ook bij? 

Inschrijven:

U kunt zich hier direct aanmelden »