Dutch Power is actief en wij houden u hier graag van op de hoogte.

Moleculen LOONT – Moleculen kunnen meer dan je denkt!

Moleculen LOONT – Moleculen kunnen meer dan je denkt!

Ben jij ook benieuwd naar dit Dutch Power evenement op 24 september 2024?
Zet de datum dan nu in je agenda!

De komende jaren zetten de overheid, klanten (groot en klein) en beleidsmakers vrijwel volledig in op het stimuleren van elektriciteitsproductie.
Maar: Er is nu al congestie op het elektriciteitsnet. En de elektriciteitsprijzen zijn steeds vaker negatief. De transitie is niet bij te houden. Oftewel: elektronen alleen zijn niet genoeg. Er moeten moleculen bij! Dit blijkt ook uit het II3050 eindrapport van NBNL. In deze scenario’s komt men uit op een mix van energiedragers.

Als we uitgaan van een mix van energiedragers i.p.v. all-electric, brengt dat weer andere uitdagingen met zich mee. De conversie van elektronen naar andere energiedragers wordt steeds belangrijker maar is ook een flinke klus. Op deze middag laten we je zien wat de vooruitzichten zijn, en welke successen al zijn geboekt. We stellen onszelf dan onder meer de volgende vragen: Hoe gaan we om met lokale energie overschotten? Hoe slaan we efficiënt energie op? Hoe maken we ons klaar voor de H2 infrastructuur?

In blok 1 wordt duidelijk gemaakt wat de koers is, en wat ervoor nodig is om de lopende initiatieven te stimuleren. In blok 2 zullen sprekers toelichten wat hun activiteiten zijn, en benadrukken wat ervoor nodig is om volwassenheid te bereiken.

Ook een blik naar de toekomst in blok 3 is er een om niet te vergeten. Nieuwe innovatieve ideeën komen op, waarbij ‘out of the box’ gedacht wordt. Een voorbeeld hiervan is oxidatiereactie.

Waar en wanneer

Datum: 24 september 2024
Tijden: 13:30 uur – 16:40 uur (met aansluitend een netwerkborrel)

Locatie

LIEMÈS
Proostwetering 11
3543 AB Utrecht