Nieuw beheer- en instandhoudingtechnologieën voor intelligente netten

Slotconferentie Sinergie

Slotconferentie Sinergie

“Nieuw beheer- en instandhoudingtechnologieën voor intelligente netten”
tijdens de Slotconferentie op 27 september 2013.

De betrouwbaarheid, storingsongevoeligheid en transportcapaciteit van de toekomstige elektriciteitsnetten moeten vergroot worden. Daar ligt een uitdaging.

Het EOS onderzoeksprogramma beschrijft hoe de komende decennia het gebruik en de belasting van het elektriciteitsnet veranderen. Nieuwe technologieën en methoden voor instandhouding en vervangingsbeleid zijn nodig. TU Delft, Alliander, TNO, Ksandr en Locamation presenteren in de slotconferentie de resultaten van het onderzoek naar componenten, zelfsturende beheermethoden en beheersystemen die bijdragen aan een nieuwe architectuur voor intelligente netten en een basis leggen voor een intelligent, ecologisch verantwoord en economisch efficiënt te beheren en in stand te houden elektriciteitsnet.

De samenvatting

Wie:
energieprofessionals die willen bijdragen aan het vergroten van de betrouwbaarheid, storingsongevoeligheid en transportcapaciteit van de toekomstige elektriciteitsnetten

Hoe:
Samen anticiperen op mogelijke ontwikkelingen en uitstippelen van een roadmap

What’s in it for you:
Samen met andere energieprofessionals aan de basis staan van een intelligent net

Wanneer:
27 september 2013

Waar:
Inn Style Maarssen

 

Aanmelden:

Meld je aan op de website