Dutch Power is actief en wij houden u hier graag van op de hoogte.

Less bad is not good enough

Less bad is not good enough

Europa in 2050 volledig duurzaam, dat is het doel. De netbeheerders, die samenwerken in de groene netten coalitie, verduurzamen samen met hun toeleveranciers door nieuwe assets beter in te passen, duurzamer en natuur-inclusief te maken. Denk daarbij aan de inzet van circulaire kabels, SF6 vrije installaties, groene daken, hergebruik van materialen, duurzame stations, eigen opwekking etc.

De vraag die zich echter steeds meer opdringt, is of we ons nog veel meer kabels en onderstations kunnen permitteren? Is het handhaven van onze manier van leven, ons economische belang, belangrijker dan bijvoorbeeld grondstof- en energiebesparing, onze CO2-footprint, biodiversiteit en daarmee de leefbaarheid van onze aarde voor de komende generaties? 

De uitdaging
De vraag die centraal staat op 12 mei tijdens het Dutch Power & Groene Netten evenement is of de huidige energietransitie wel dé oplossing is voor het energievraagstuk dat er ligt? En zo nee, wat is het alternatief dan? De uitdaging die voorligt, is: hoe geven we invulling aan de energietransitie op zo’n manier dat we tegelijkertijd ook kunnen bijdragen aan het bereiken van een klimaat neutrale economie, een gezonde leefomgeving en een sterk verlaagde CO2-footprint.

Praat mee over onderwerpen als duurzaamheid, circulariteit, maakbaarheid, betaalbaarheid, maatschappelijke kosten-batenanalyses, grootschalige energiebesparing, lokale duurzame opwekking en volledige hergebruik van materialen (energie- en grondstoffenbalans). En de mogelijke consequenties voor comfort, betrouwbaarheid en meervoudige functionaliteit van nieuwe assets (kilmaatadaptie, energieproductie en natuur inclusief). 

Datum: Donderdag 12 mei 2022
Tijd: van 14.00 – 17.00 uur met aansluitend een dinerbuffet
Locatie: Locatie Mereveld: Mereveldseweg 9, 3585 LH Utrecht

Programma: 

Een event vol kennis en doen
We gaan in gesprek met:

  • Koen Eising, CSR Director Alliander, opererend in het hart van de energietransitie, neemt ons mee en schetst de context, de ratrace die wij met z’n allen lopen en het alternatief. Sterker nog hij is een belangrijke initiatiefnemer in het zoeken naar structureel andere oplossingen voor de invulling van de energietransitie.
  • Ministerie van EZ en Klimaat gaat in op de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie. Duurzame energie vraagt per definitie om veel meer ruimte. En ruimte is is schaars. Wat zijn de alternatieven en hoe anticiperen wij daarop in de Nationale Omgevingsvisie?
  • Pieter van Exter, Lead Circular Industries, Pieter leidt Metabolic’s circulaire industrieën team, dat bedrijven ondersteunt in hun transitie naar een duurzame staat door het uitvoeren van analyses en het ontwikkelen van strategieën op basis van geavanceerd systeemdenken. Hij gelooft dat we systemische veranderingen kunnen zoeken en implementeren die het menselijk welzijn ondersteunen terwijl we binnen de grenzen van onze planeet blijven. Hij zal zijn andere kijk geven op circulair denken en doen.
  • Stijn Debets, systeemspecialist Prorail, Mede-initiatiefnemer in het creëren van een alternatieve aanpak. Hij neemt ons mee in de ontwikkelingen met betrekking tot de bouw van CO2 neutrale technische ruimtes, met focus op modulaire bouw en het gebruik van biobased materialen
  • Martijn Leseman, manager Qirion, deelt oplossingen en ideeën over hoe we de waarde van onze alsmaar schaarsere middelen zoals grondstoffen, kennis, schoon water, energie, vakmanschap, natuur en ruimte beter kunnen beoordelen en benutten. 

Tenslotte gaan wij met elkaar discussiëren over:

  • Met minder infrastructuur toch een betrouwbaar net aanleggen? Zo ja hoe?
  • Minder infrastructuur aanleggen? Zo ja met welk % minder?
  • Minder onderstations bouwen? Zo ja hoe?
  • 100% hergebruik van materialen? Kunnen we de levenscyclus van componenten niet verlengen?

Opzet is om aan het eind van de discussie afspraken te maken over de follow up van 1 of 2 initiatieven om de haalbaarheid nader te onderzoeken.

Ben jij er ook bij? 

Inschrijven:

U kunt zich hier direct aanmelden »