Dutch Power is actief en wij houden u hier graag van op de hoogte.

Wat betekent de E-transitie voor de grote infrastructuur beheerders

Wat betekent de E-transitie voor de grote infrastructuur beheerders


Wat betekent de E-transitie voor de grote infrastructuur beheerders

Eén van de grootste uitdagingen van dit moment is; HOE gaan we de verduurzaming van de energietransitie vormgeven? Tot op heden worden de ambitieuze doelstellingen t.a.v. de bijdrage van Nederland aan het verminderen van CO2 uitstoot nog niet gehaald!

Tijdens de Dutch Power bijeenkomst op dinsdag 11 februari geven Rijkswaterstaat, ProRail, Schiphol en het Havenbedrijf Rotterdam toelichting op welke wijze zij de energietransitie voor hun infrastructuur vormgeven en hoe zij ruimte bieden aan de maatschappelijke vragen die spelen. Welke uitdagingen zijn er en hoe kunnen de publieke netbeheerders hierbij helpen?

Vervolgens presenteren Enexis, Stedin en TenneT hoe zij inspelen op de energietransitie en de vragen die leven bij de andere grote infrastructuurbeheerders. Enerzijds wordt veel duurzame opwekking aangesloten, de warmtevoorziening verduurzaamd, het elektrisch vervoer met aansluitpunten gefaciliteerd en scenarioplanningen gemaakt om de netwerk-infrastructuur tijdig aangelegd te krijgen. Anderzijds moet in deze nieuwe omgeving met een grote dynamiek t.a.v. het energietransport de balans worden gehandhaafd. Tegelijkertijd moet worden ingespeeld op de Regionale Energie Strategieën en alle maatschappelijke vragen die leven.

Kortom een meer dan dynamische programma. Meer weten? Bekijk het hele programma.

De dagvoorzitters zijn Peter Vaessen | TU Delft en Herman Sibbel | Movares.

Waar en wanneer
We begroeten je graag op dinsdag 11 februari vanaf 14.30 uur bij het LEF Future Center, Gebouw Westraven van Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2 in Utrecht.
Klik hier voor meer info.

Meld je aan!
Hoor van grote infrastructuurbeheerders hoe zij de energietransitie aanpakken en voor welke uitdagingen de landelijke en lokale netbeheerders staan.

U kunt zich hier direct aanmelden »