Dutch Power is actief en wij houden u hier graag van op de hoogte.

Waterstof in de gebouwde omgeving (Digitaal)

Waterstof in de gebouwde omgeving (Digitaal)

Ons energiesysteem wordt meer en meer elektrisch. Warmtepompen en elektrische auto’s gaan de gasketel en de benzine- en dieselauto vervangen. En we hebben door het hele land steeds meer windmolens en zonneparken. Daardoor komt de elektriciteitsvoorziening langzaam maar zeker onder druk te staan. Er ontstaat krapte op de stroomnetten. Hoe voorkomen we dat de stroomnetten de rem zetten op de energietransitie?

Er zijn innovatieve en schaalbare oplossingen nodig om ervoor te zorgen dat het elektriciteitssysteem duurzaam wordt, en betaalbaar en betrouwbaar blijft. Daarvoor is kennisdeling en co-creatie tussen bedrijven, netbeheerders, kennisinstellingen en ander organisaties essentieel om de benodigde schaalsprong te maken. 

Meld je nu aan voor Waterstof in de gebouwde omgeving op 17 februari. Hier krijg je energie van!

Datum: 

Datum:
Donderdag 17 februari 2022

Tijd:
15:00 – 16:15 uur.

Programma: 

Voor het programma en de sprekers verwijzen we je graag naar het programma op de website. 

Klik hier voor het volledige programma

Meld je nu aan voor Waterstof in de gebouwde omgeving op 17 februari. Hier krijg je energie van!