WEBINAR:

WEBINAR: De kracht van de Koper-kringloop

WEBINAR: De kracht van de Koper-kringloop

Geen virgin kopergebruik in 2030
Met de ambitie 2030 “geen virgin kopergebruik in 2030” geven infrastructuur beheerders invulling aan het niet meer inkopen van maagdelijk koper en ons onbenut koper beschikbaar te stellen aan de markt en of voor hergebruik. Dit resulteert in het verkleinen van de CO2-voetafdruk en het verminderen van de sociale en ecologische gevolgen van het delven van kopererts.

Tijdens de Webinar op 24 juni om 15.00 uur geven Stichting Dutch Power en Platform Groene Netten de aftrap om de Koper-kringloop te sluiten.

Programma

15.00 – 16.15 
De kracht van de Koper-kringloop

Tijdens dit programma: 

  • Benadrukken de CEO’s van de Groene Netten infrabeheerders het belang van het sluiten van de koperkringloop en delen zij hun ambitie.
  • Toetsen we de kennis over koper gebaseerd op inzicht en achtergrondinformatie van TNO over de levenscyclus van koper, de impact op de levensomgeving en de leveringszekerheid van koper
  • Benadrukt de politiek de maatschappelijke relevantie
  • Laat Dimitri Levin van Movares zien op welke praktische wijze wij, volgens het model van de 10R’s, de circulariteit van koper in beeld kunnen brengen
  • Nodigt Sjouke Bootsma van TenneT infrabeheerders en toeleveranciers uit om de ambities te delen om samen de doelstellingen te kunnen realiseren.

Follow-up Webinar

Begin 2021 volgt een fysieke meeting waarbij de infrabeheerders en de markt de dialoog aangaan om samen de Ambitie 2030 verder vorm te geven.

Inschrijven