Dutch Power is actief en wij houden u hier graag van op de hoogte.

Dutch Power bijeenkomst “Black-out”

Dutch Power bijeenkomst “Black-out”

Vrijdagochtend 1 april om 8.00 uur een presentatie over black-out in België en Nederland? Een grap zeker? Nee dat was het allerminst. Bij gastheer Movares schoven meer dan meer dan 50 energie professionals aan voor een ontbijtje. Na de opening door de initiatiefnemers Herman Sibbel van Movares en Aalt Neijmeijer van Alfen werd gesproken over een mogelijke black-out (grootschalige stroomuitval) in België en Nederland en wat daarbij de gevolgen zouden kunnen zijn.  De groeiende onbalans als gevolg van enerzijds de groei van de renewables (o.a. zonne- en windenergie) en anderzijds het uit bedrijf nemen van de traditionele centrales als gevolg van de marktwerking kwamen aan bod.

Cedric de Jonghe van Actility schetste met veel humor en enthousiasme de situatie in België. In België dreigde een groot tekort aan elektrische energie. Daar zijn inmiddels allerlei creatieve oplossingen voor gevonden, variërend van een app voor de mobiele telefoon, een afschakelplan van gebruikers, het inschakelen van strategische reserves tot aan het importeren van elektriciteit uit aangrenzende landen. Tegelijkertijd schetste Cedric ook het scenario dat een dreigend elektrisch energie overschot bij te laag verbruik en/ of tijdelijk te veel energie opwek kan zorgen voor instabiliteit in het systeem. Door een slimme gecoördineerde aanpak (smart control) en een alternatieve invulling van het plan Lievense blijkt ook hier een oplossing mogelijk te zijn.

Dennis Stufkens van TenneT gaf een bijzonder goed overzicht van de import en export van elektrische energie voor de komende jaren in Nederland. Uit het overzicht blijkt dat wij tot zo’n 8350 MW aan elektrische energie kunnen importeren en exporteren. Dennis schetste tevens een beeld van de toenemende energiestromen in Europa, de mogelijke groeiscenario’s voor renewables voor de Nederlandse energieopwekking, de uitdaging van inpassing van wind- en zonne-energie voor de netbeheerder en de wijze waarop TenneT de balans handhaaft. Tenslotte ging Dennis in op drie scenario’s variërend van een eventuele geleidelijke afname van het opwekvermogen, een plotselinge afname van het opwekvermogen en de gevolgen van een black-out in België. In dat laatste geval moet met behulp van zogenaamde ´black start eenheden´ per land het net weer opnieuw worden opgebouwd.

Een en ander leidde tot geslaagde discussies over de verschillende scenario’s en de mogelijke gevolgen van de verduurzaming op lange termijn. Al met al een bijzonder geslaagde 1 april sessie.