Dutch Power is actief en wij houden u hier graag van op de hoogte.

Impressie Bewogen bewegen, Elektrisch OV loont!?

Impressie Bewogen bewegen, Elektrisch OV loont!?

De ontwikkeling van een duurzaam regionaal openbaar vervoer levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en verduurzaming van de regio’s.  De taak voor deze verduurzaming ligt bij de steden en de vervoersautoriteiten in Nederland. De vervoerautoriteiten ontwikkelen, beheren en organiseren het OV en geven concessies uit naar vervoerders. Deels zijn dit de provincies, maar ook de Metropoolregio’s hebben hierin een rol.

De belangrijkste aandachtspunten bij de organisatie van openbaar vervoer zijn de bereikbaarheid van de vervoersregio, de financiering en betaalbaarheid, de verkeersveiligheid, de versterking van de fiets in de OV-keten en de verduurzaming. Dit laatste punt staat nu extra in de aandacht door het, op 15 april 2016 gesloten bestuursakkoord voor Zero Emissie Busvervoer, waarbij de einddoelstelling is dat het hele openbaar busvervoer in 2025 zero emissie zal zijn.

Tijdens deze ochtendsessie nemen wij u mee in de wereld van de ontwikkeling van hoogwaardig openbaar vervoer en de verduurzaming d.m.v. de toepassing van elektrisch (bus)vervoer. Wil je  daar ook zelf in  meedenken? Aarzel niet en meld je aan!

Bekijk de video op YouTube >>

Bekijk de foto-impressie >>

Bekijk de presentaties  >>