Dutch Power is actief en wij houden u hier graag van op de hoogte.

Intreerede prof.ir. P.T.M. Vaessen

Intreerede prof.ir. P.T.M. Vaessen

29 november 15.00 uur In de Aula (Auditorium/3e etage) van de Technische Universiteit Delft houdt prof.ir. P.T.M. Vaessen zijn intreerede met als titel: ‘Transmission Grids still needed in the Future?’

Prof.ir. P.T.M. Vaessen bij besluit van het College van Bestuur van 14 februari 2017 benoemd tot hoogleraar in de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica aan de Technische Universiteit Delft, om werkzaam te zijn op het vakgebied Hybrid Transmission Systems, is ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding voornemens een oratie te houden, met als titel: ‘Transmission Grids still needed in the Future?’

Datum :    woensdag 29 november 2017
Aanvang : 15.00 uur
Locatie : Aula (Auditorium/3e etage) Mekelweg 5 te Delft

De Rector Magnificus van de Technische Universiteit Delft, prof.ir. K.C.A.M. Luyben, nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van deze academische plechtigheid. Na het uitspreken van de rede is er gelegenheid tot het aanbieden van gelukwensen.