TU Eindhoven en stichting KSANDR sluiten een vierjarige overeenkomst met netbeheerders Enexis, Stedin en Liander.

Onderzoeksinstituut Ksandr komt met antwoord op vergrijzing energiesector

Onderzoeksinstituut Ksandr komt met antwoord op vergrijzing energiesector

ondertekening 1

TU Eindhoven en stichting KSANDR sluiten een vierjarige overeenkomst met netbeheerders Enexis, Stedin en Liander.

Arnhem/Maarssen, 20 juni – Onderzoeksinstituut KSANDR heeft maandag 20 juni ‘Het collectieve brein’ gelanceerd voor het in standhouden van kennis over de Nederlandse energienetten. Met netbeheerders Enexis, Liander en Stedin hebben KSANDR en de TU Eindhoven een overeenkomst getekend.  Het collectieve brein is het antwoord van de partijen op het schaarser worden van kennis van én deskundigen op het gebied van elektriciteitsnetten.

Grote delen van de Nederlandse elektriciteitsnetten zijn in de jaren ’70 aangelegd. “De deskundigen die aan de wieg hebben gestaan van deze netten en van de daarin toegepaste apparatuur stromen langzaam maar zeker de sector uit. Vanwege de robuustheid van de apparatuur gaan deze netten nog jaren mee, maar is wel kennis en aandacht nodig om deze in dezelfde goede conditie te houden”, aldus Edwin Groot-Kabalt, directeur van de stichting Ksandr.

Een andere ontwikkeling is de verminderde instroom van nieuwe medewerkers in de energiesector. Dat maakt het borgen en overdragen van kennis lastiger. Volgens de initiatiefnemers is het dan ook pure noodzaak dat de ervaringsdeskundigen in Nederland een podium krijgen om opgedane kennis te delen, te borgen en verder te ontwikkelen. Ksandr biedt de deskundigen hiervoor een podium en de middelen. In het collectieve brein van Ksandr worden alle ervaringen in Nederland gebundeld, vastgelegd en weer toegankelijk gemaakt voor de specialisten van nu en de toekomst.

Delen van kennis, pure noodzaak

Ksandr opent door middel van ‘het collectieve brein’ toegang tot de veelal versnipperde kennis en ervaring. Veel deskundigen stellen hun kennis en ervaring beschikbaar, hierdoor ontstaat er op grote schaal maar ook op gedetailleerd niveau informatie en kennisoverdracht tussen de verschillende bedrijven.

“De noodzaak tot het delen van kennis en ervaring met onze collega bedrijven is voor ons overduidelijk, het heeft zoveel meerwaarde om open kaart te spelen naar elkaar, gezien het grote maatschappelijke belang van het effectief en efficiënt in stand houden van onze elektriciteitsnetten”, aldus ir. Jan Peters, directeur Asset Management Enexis en tevens bestuursvoorzitter van Ksandr.

Peters: “Daarbij komt ook nog dat, als gevolg van duurzame lokale energiebronnen en de groei van bijvoorbeeld elektrisch vervoer, er een ander beroep wordt gedaan op de prestaties van de oudere apparaten in onze huidige netwerken, Door het delen van kennis en ervaring in de sector kunnen we besparen en deze uitdagingen goed aan.”

Meerjaren onderzoek TU/e

Ervaren collega’s delen kennis. Maar delen doe je samen. Daarom zijn er ook voortdurend nieuwe collega’s nodig om kennis mee te kunnen delen. Het is daarom van groot belang om de belangstelling van studenten voor de energiesector te stimuleren, aldus prof. Bart Smolders, decaan van de faculteit Electrical Engineering van de TU Eindhoven. “Het is van groot belang dat studenten het belang en de uitdagingen zien van het optimaal in stand houden van de elektriciteitsnetten. Het gaat niet alleen maar om de nieuwste ontwikkelingen op gebied van elektrisch vervoer maar vooral over de integratie van oude en nieuwe technieken zonder dat de betrouwbaarheid van ons elektriciteitsnet daaronder lijdt”, aldus Smolders.

Hij benadrukt daarom het belang om studenten voor het vakgebied van de elektrische energietechniek te blijven interesseren. “Het vergroten van de instroom is niet alleen van belang voor het waarborgen van de grote betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening, maar is ook enorm belangrijk om de vooraanstaande positie van Nederland te handhaven en uit te bouwen als het gaat om kennis ten aanzien van de energietransitie”, zo vertelt Bart Smolders tijdens de Ksandr bijeenkomst vlak voor de ondertekening van een onderzoeksovereenkomst tussen Ksandr en de TU Eindhoven.

In het laatste kwartaal van dit jaar gaat aan de faculteit Electrical Engineering van de TU Eindhoven namelijk een vierjarig onderzoeksproject van start naar de kwaliteit van de laagspanningskabels in de Nederlandse elektriciteitsnetten. Tenminste 20 studenten zullen in die periode van 4 jaar op diverse manieren betrokken worden bij het onderzoek.

“Het onderzoek richt zich op de laagspanningskabels en dat is een bewuste keuze”, aldus Benaissa el Hammadi, directeur Asset Managent van Stedin en samen met Liander en Enexis deelnemer aan het onderzoek. “Wij verwachten dat veel ontwikkelingen als gevolg van de energietransitie zoals zonnepanelen, elektrisch vervoer en warmte pompen grote invloed hebben op onze laagspanningskabels. Het is voor ons van groot belang dat we tijdig kunnen anticiperen zodat we geen overbelasting of onnodige storingen krijgen als gevolg van problemen met de laagspanningskabels.