Dutch Power is actief en wij houden u hier graag van op de hoogte.

Uitnodiging Dr.Ir. H.A. Hidde Nijland Stichting

Uitnodiging Dr.Ir. H.A. Hidde Nijland Stichting

Het Bestuur van de Dr.Ir. H.A. Hidde Nijland Stichting heeft het genoegen u uit te nodigen voor een bijeenkomst waarin aan prof.dr. Peter Palensky, werkzaam als hoogleraar Intelligent Electrical Power Grids aan de Technische Universiteit Delft, de Hidde Nijland penning 2022 zal worden uitgereikt.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 16 december 2022 om 15.00 uur in het Aula Congrescentrum van de Technische Universiteit, Mekelweg 5 te Delft (gebouw 20). Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid om prof.dr. Peter Palensky en zijn partner geluk te wensen.

PROGRAMMA
15.00 uur
• Opening door de voorzitter van het bestuur, prof.dr. Miro Zeman
• Hidde Nijland rede ‘Digital Energy’ door prof.dr. Peter Palensky
• Toelichting op de overwegingen die hebben geleid tot toekenning van de Hidde Nijland penning door bestuurslid Ben Voorhorst
• Uitreiking van de Hidde Nijland penning door prof.dr. Miro Zeman
• orte speech door decaan prof.dr.ir. Lucas van Vliet van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica (EWI)
• Sluiting bijeenkomst door prof.dr. Miro Zeman
• Receptie

18.30 uur: einde bijeenkomst

R.S.V.P. vóór maandag 12 december a.s. via onderstaande link.

Klik hier om uw aanmelding door te geven

Routebeschrijving/parkeergelegenheid: http://www.tudelft.nl

De Hidde Nijland Stichting zet zich in voor de bevordering van al datgene wat naar het oordeel van het Bestuur kan bijdragen tot de ontwikkeling van de wetenschap en het onderwijs op het gebied van de Elektrische Energietechniek en de techniek van de Elektriciteitsvoorziening aan de Technische Universiteiten van Nederland, in de ruimste zin van het woord.Eenmaal in de twee jaar vindt in dit verband een evenement plaats, waarbij ofwel de daartoe uitgenodigde persoon de Hidde Nijland rede uitspreekt, ofwel de daartoe aangewezene de Hidde Nijland prijs (een geldprijs) ontvangt. Degene die de Hidde Nijland rede uitspreekt, ontvangt de Hidde Nijland penning.