Dutch Power zichtbaar op Technology week

Dutch Technology Week of Wonders

Dutch Technology Week of Wonders

Van 18 t/m 24 mei 2014 werd voor de 3e keer de Dutch Technology Week (DTW) georganiseerd. Professionals, scholieren, studenten en technologieliefhebbers konden ervaren hoe leuk en spannend het is om mee te werken aan uitvindingen die de wereld veranderen.

UP2Business, een evenement dat wordt georganiseerd in samenwerking met UniPartners Eindhoven startte gedurende deze week nieuwe projecten waar gemiddeld 10 studenten van de TUe met passie voor energie zich stortten op vraagstukken uit de E-sector.

Stedin diende ook een vraagstuk in bestaande uit twee vragen. Hiervoor werd de groep in tweeën gesplitst.

De eerste groep werkte aan de vraag : Wat zijn de mogelijkheden om real-time energie neutraal te zijn, zonder het gebruik van opslag? De kerngedachte van deze groep was om te zorgen voor energie-neutrale wijken die met elkaar verbonden worden. Op wijkniveau kunnen mensen hun energieverbruik vergelijken en vindt energiemanagement plaats.

De tweede groep had als vraag: In het geval opslag wordt gebruikt, is dan grootschalige opslag door de netbeheerder of kleinschalige bij de consument wenselijk? De conclusie van deze groep was dat opslag door de netbeheerder wenselijk is. De kwaliteit van opslag kan beter worden geborgd en consumenten worden ontzorgd.

De studenten kwamen uit diverse studierichtingen. Dit leverde zeer verschillende invalshoeken en interessante en inspirerende presentaties op.