Dutch Power is actief en wij houden u hier graag van op de hoogte.

Impressie participantenbijeenkomst, 22 september 2014

Impressie participantenbijeenkomst, 22 september 2014

De ontdekking van de toekomst

Wat gaat de toekomst ons brengen? Zowel de nabije toekomst van Dutch Power als de toekomst van de techniek in het algemeen, stond centraal tijdens de goed bezochte participantenbijeenkomst bij De Landgoederij in Bunnik. Bekijk de presentatie(s)

Toekomstverkenning, scenario’s en trends

Aan de hand van legio voorbeelden biedt futuroloog prof. dr. Wim de Ridder ons een blik in de toekomst. Opgegroeid in de opkomende ict-markt ziet hij in de huidige energiemarkt een herhaling van wat toen speelde. Goed aan Dutch Power vindt hij dat het een platform is van mensen.

“Dat is belangrijk want organisaties denken niet, mensen wel. Bedrijven zijn altijd te laat. Denk aan Kodak dat de boot volledig miste met de overgang van analoge naar digitale fotografie (het Kodak-syndroom).”

Hoewel het niet te geloven is wat we nu al weten, kunnen we niet bedenken hoe het over tien jaar is, zo hard gaat het. Trekken we een vergelijking met de ict-markt dan is de Wet van (Gordon) Moore een interessante: wat is de mogelijkheid om de prijs van energie elke twee jaar te halveren? “Ik schrijf al jaren dat in 2025 elektriciteit gratis is. De investeringen in renewable energy zijn niet meer te stoppen.” Futuroloog Ray Kurzweil laat in een kromme zien dat zonne-energie uit de deceptive fase in de disruptive fase komt. In de deceptive, de bedrieglijke, fase vallen een paar liefhebbers van zonne-energie niet op, maar als je in korte tijd van 1 naar 2 miljard liefhebbers gaat, gaat het hard. Voor wat betreft zonne-energie zitten we nu in de knie van de curve. Kurzweil stelt dat in 2035 alle elektriciteit die in de VS wordt gebruikt, zonne-energie is. Zit je in de energiemarkt dan zou je het volgende eens moeten proberen zegt De Ridder: backcasting in plaats van voorspellen. Ofwel terugredeneren vanuit een gewenst toekomstbeeld.

“Stel je voor dat in 2035 alle energie van de zon komt, wat is dan jouw rol?”

In zijn verhaal neemt De Ridder ons verder mee langs Tesla die 5 miljard in een gigabatterijenfabriek investeert. In juni 2014 gaven ze al hun patenten vrij vanuit de overtuiging dat open innovatie dé manier is om een snelle ontwikkeling in batterijen te garanderen. Nederland loopt vergeleken met bedrijven als Tesla, wat achter in zijn denken. “10% elektrische auto’s kunnen we ons nog verbeelden, maar meer niet. Tesla geeft aan door te gaan tot alle auto’s elektrisch zijn.” Zie het verschil.

“De vraag is nu: wat gaat Dutch Power doen?”

Doorgaan tot alle energie duurzaam is? Als dat is waar je heen wilt, dan zijn drie dingen belangrijk: langetermijndenken, loslaten van gevestigde ideeën (technieken) en uitgaan van “zero concepts” (bijv. zero steenkoolcentrales, zero defects, complete recyclability). De Ridder schetst de bijbehorende roadmap: wat is het product, wat is mogelijk (bestudeer ‘the internet of things’ strategie van Google), vul de strategische ruimte in (Canvas-benadering), kies de beste strategie (bijv. met Futures Fit) en schrijf een prijsvraag uit (bijv. met X-prize). “Want de toekomst kun je niet voorspellen, maar wel creëren.”