Dutch Power is actief en wij houden u hier graag van op de hoogte.

Met EMVT op Zee

Met EMVT op Zee

Op 12 september waren wij te gast bij Imtech Marine Netherlands B.V. in Rotterdam.  Dat de zee kansen en uitdagingen biedt voor het opwekken van elektriciteit is deze middag wel duidelijk geworden. We kennen de offsore windparken, maar hoe komt die elektriciteit nou eigenlijk aan land?

Han van Asten van TenneT heeft de bezoekers bijgepraat over hoe TenneT dit nu en in de toekomst wil gaan doen.

Henk Polinder en Pavol Bauer van de TU-Delft vertelden ons over de onderzoeken naar nieuwe manieren van energie opwekking. Duidelijk is geworden dat de zee grillig is en theorie en praktijk soms ver uit elkaar liggen. Dit voor wat betreft de energiewinning en distributie.

Jan-Kees van der Ven, van gastheer Imtech liet zien dat bescherming tegen elektrische schokken aan boord van schepen een serieuze uitdaging is en toegelicht hoe zij hier mee om gaan.

Na afloop van de presentaties was er een geanimeerde borrel en konden alle bezoekers en sprekers elkaar bijpraten.

Bekijk de presentaties