Dutch Power is actief en wij houden u hier graag van op de hoogte.

Professor Wil Kling overleden

Professor Wil Kling overleden

Zaterdagochtend 14 maart 2015 is prof.ir. Wil Kling van de faculteit Electrical Engineering (EE) in China overleden. Kling was capaciteitsgroepsvoorzitter van de groep Electrical Energy Systems. Hij was met een aantal collega’s en promovendi in Hangzhou voor een cursus/workshop die was georganiseerd in het kader van de samenwerking tussen Cluster-universiteiten en een verband van Chinese topuniversiteiten. Kling is een natuurlijke dood gestorven.

Kling was sinds 2014 bestuurslid van Stichting Dutch Power en bracht door zijn inzet de universiteiten dichter bij het bedrijfsleven.
Het bestuur van Stichting Dutch Power is zeer geschokt door zijn plotseling overlijden. Kling was een grote verbinder en gepassioneerd en gemotiveerd betrokken bij vele projecten in de energiesector. Wij zullen hem missen. Wij wensen zijn vrouw Mirjam, zijn drie zonen, familie, vrienden en collega’s veel sterkte.