Ksandr

Ksandr

Stichting Ksandr ontwikkelt kennis en instrumenten om asset prestaties te optimaliseren bij energie- en grootindustriële bedrijven. Ksandr is een nieuwe organisatie dat staat voor Knowlegde Sharing and Research.

Activiteiten:

  • Bepalen van de conditie van infrastructuurcomponenten.
  • Ondersteunen van onderhouds- en herinvesteringsbeslissingen.
  • Uitvoeren van praktische en vraaggerichte testen en onderzoeken.
  • Aanbieden van tools en diagnostieken voor datageneratie en –analyse.
  • Aanbieden van opleidingen en trainingen rondom actuele onderzoeksthema’s.
  • Faciliteren van een internationaal platform voor uitwisseling van kennis- en ervaring ter ondersteuning van de instandhouding van infrastructuur.