Sweco

Sweco

Sweco is een groot, van oorsprong Zweeds, ingenieurs- en architectenbureau welke in 2015 Grontmij overnam. Sweco is gericht op de ontwikkeling van toekomstige infrastructuur in met name stedelijke gebieden.

In Nederland is er een afdeling die betrokken is bij initiatie, engineering en oplevering van hoogspanningsprojecten. Het betreft een brede expertise in bouwkundig constructief, primair, secundair, tertiair en telecom in de netten van 10 t/m 380 kV. Ook zijn ze betrokken bij haalbaarheidsstudies, verkabelingsprojecten en systeemontwerp.