TNO

TNO

TNO is een onafhankelijke innovatie-organisatie. We verbinden mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

Wereldwijd stijgt de behoefte aan energie door hogere levensstandaarden en opkomende economieën. De olie- en gasreserves zijn echter eindig, steeds moeilijker te winnen, en CO2-uitstoot zorgt voor milieuproblemen. Deze ontwikkelingen vragen om een transitie van de energievoorziening, met als ultiem doel duurzame energievoorziening.

TNO draagt hieraan bij vanuit het thema Energie en zet in op energiebesparing, energieopslag, lokale duurzame en intelligente energiesystemen en met technologie die fossiele brandstofwinning en gebruik efficiënter en schoner maken.