NEN

NEN

Goede afspraken over producten, diensten en werkwijzen zijn belangrijk. In Nederland is de stichting NEN al ruim 100 jaar het centrum van normalisatie. NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. NEN ontwikkelt en beheert niet alleen nationale normen, maar is ook de toegangspoort tot Europese en mondiale normen (CEN, CENELEC, ISO of IEC). NEN is lid van alle Europese en mondiale normalisatienetwerken.