Terugblik Less bad is not good enough

Terugblik Less bad is not good enough

“Less bad is not good enough” was het thema op 12 mei. Onder leiding van dagvoorzitter en oud-bestuurslid Roland van der Pouw werden er inzichten gedeeld en werden we gevoed.

Een succesvolle energietransitie vraagt om een andere kijk. Meer infrabewustzijn, meer samenwerking en minder materialen. Duidelijk werd ook dat ons gedrag en gebruik van energie onderdeel van de energietransitie gaat zijn.

“Meer in de spiegel kijken dan in de grond”
Quote van Koen Eising

Mooie sprekers en actieve deelnemers. De interessante bijdrages en nieuwe inzichten gaven input voor de tafelsessies die geleid hebben tot nieuwe ideeën waar de coalitie Groene Netten mee aan de slag kan.

Dank aan de sprekers:

  • Koen Eising | Alliander
  • Marijn Bosman | Ministerie van EZK
  • Peter van Exter | Metabolic
  • Martijn Leseman | Qirion
  • Stijn Debets | Prorail

Presentaties:

‘Modulaire, circulaire & energie neutrale RGG
Stijn Debets – Prorail


 

‘SYSTEEMDENKEN Voor een duurzame en haalbare energietransitie
Peter van Exter – Metabolic


 

Energieplanologie door Qirion Energy Consulting
Martijn Leseman – Qirion


 

‘Ruimte en energietransitie’
Marijn Bosman – Ministerie van EZK


 

‘Less is More’
Koen Eising – Alliander


 

 

«Terug naar presentaties